Preskoči na vsebino


Mešani pevski zbor

Cerkveni mešani pevski zbor župnije Dob deluje od leta 1995. Ustanovil ga je tedanji župnik, g. Vlado Pečnik za sodelovanje pri bogoslužju in ta namen tudi ohranja. Postopno je njegov repertoar rasel, tako po številu pesmi kot tudi po kakovosti. Od preprostih kitičnih pesmi je prešel na izvajanje zahtevnejših del slovenske in tuje cerkvene glasbene literature; od kitičnih pesmi, kot je npr. Ave maris stella E. Griega do prekomponiranih pesmi, kot so npr. Ave verum corpus C. Saint-Saënsa, Psalm 150 C. Francka, aleluja G. F. Händla … Lotil se je maš, kot so Missa seraphica H. Sattnerja, Missa brevis Sancti Joannis de Deo J. Haydna, Missa brevis v C-duru W. A. Mozarta…

Zbor je na začetku vodil župnik sam, za spremljanje na orglah pa je nekajkrat povabil prof. Janeza Osredkarja, ki je kasneje na njegovo pobudo in na željo zbora vodenje tudi prevzel. Ker je župnik načelno moral maševati, je nekajkrat prepustil dirigentsko palico Matjažu Robavsu, ki se je povabilu rad odzval. Vendar je bila to le začasna rešitev. Za stalno se je situacija rešila šele, ko je zbor pritegnil k sodelovanju Polono Hribar, ki je zboru na nastopih dirigirala, na pevskih vajah pa pomagala pri korepetiranju. Predsedniško mesto je vseskozi zaupano Franciju Cerarju.

Zbor je prepeval v domači župniji ob navadnih nedeljah in vseh večjih slovesnostih in praznikih v župnijski cerkvi ter tudi občasno v podružničnih cerkvah na Krtini, na Sv. Trojici in v Škocjanu. Poleg petja v domači župniji pa je tudi gostoval, in sicer v ljubljanski stolnici, na Taboru v Ljubljani ob radijskem prenosu maše, v Šentvidu pri Stični, v Kovorju, na Golčaju, v kapeli kliničnega centra ob svetovnem dnevu bolnikov, v Podnanosu, v Körmendu na Madžarskem in v Kosezah v Ljubljani, kjer je skupaj s tamkajšnjim zborom krstno izvedel mašo v f-molu J. Osredkarja. Na škofijskem pastoralnem dnevu v Stični je zastopal Domžalsko dekanijo. Sodeloval je na vseh revijah cerkvenih pevskih zborov domžalske dekanije. Bil je tudi povabljen k sodelovanju na občinski proslavi na dan državnosti na Močilniku. Ob raznih prilikah je v svoje vrste povabil tudi druge glasbenike, ki so popestrili petje. Odzvali so se sopranistka Andreja Jarc ter organisti Mateja Starbek Zorko, Tomaž Pirnat, Angela Tomanič, Marija Holcar in Tilen Bajec.

Želja po prikazu trdega in vztrajnega dela je rodila tri koncerte. Na prvem koncertu (26.12.2004) so sodelovali vsi trije dobski zbori, in sicer otroški zbor (vodila ga je Polona Hribar, spremljala ga je Petra Starbek), fantovski zbor (vodila ga je Mateja Starbek Zorko, spremljala ga je Petra Starbek) in mešani zbor (vodil ga je prof. Janez Osredkar, spremljala ga je Mateja Starbek Zorko). Koncert so zbori izvedli še v sosednji župniji Brdo (mešani pevski zbor je vodila Polona Hribar, spremljal ga je prof. Janez Osredkar). Koncert je imel Božični program. Drugi koncert (26.6.2005) je bil samostojen in je programsko prikazal delo zbora čez celo cerkveno leto. Zbor je vodil prof. Janez Osredkar, spremljal ga je Tilen Bajec. Tretji, tudi samostojni koncert (27.5.2007), je v prvem delu vseboval štiri za mešani zbor zahtevne skladbe, v drugem delu pa se je lotil skladb s spremljavo godalnega orkestra. Za ta koncert je zbor povabil godala simfoničnega orkestra Domžale-Kamnik in izvedel tri skladbe. Solisti so bili Marjeta Cerar, Silvana Nuhijeva, Meta Osredkar, Franci Cerar, Tomaž Grčar, Robi Kotar, Samo Mohar ter Matej Osredkar, organist Tilen Bajec, in dirigent prof. Janez Osredkar. Koncerta je povezoval Marjan Kuret.

Danes

Po kratki prekinitvi je zbor jeseni 2010 ponovno pričel s svojim delom. Zasluge, da danes zbor zopet deluje, ima sedanji župnik g. Jure Ferlež, kateri je mešani pevski zbor oživel, in podprl njegovo delovanje. Mešani pevski zbor trenutno šteje 27 pevcev. Za izvedbo skrbi zborovodja prof. Janez Osredkar, ki zbor tudi spremlja na orglah in Polona Hribar, ki na nastopih vodi zbor. Ob pričetku letošnje sezone je zbor gostoval pri sveti maši v Lescah, kjer si je ogledal tudi nove mehanične orgle, kakršne načrtujemo tudi v domači župnijski cerkvi. Popoldanski čas je minil izletniško z ogledom mogočnih župnijskih cerkva v Radovljici in na Bledu. Za zaključek pa so pevci poromali k Mariji na blejski otok.


Jutri

Zbor se želi okrepiti z novimi svežimi posluha polnimi glasovi. Zato k sodelovanju vabi vse, ki imate posluh in veselje do cerkvenega petja. Redna pevska vaja je vsak ponedeljek ob 20.00 uri.

Lepo povabljeni!

Posnetek koncerta:
Galerija zbora

Print Friendly and PDF