Misijon 2013 SVETI MISIJON &raquo;Kot božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prena&scaron;ajte drug drugega in odpu&scaron;čajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpu&scaron;čajte. &nbsp;Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, vez, ki dela vse popolno&laquo; (Kol 3,12&ndash;14). Vse to nam je podarjeno, da lahko skupaj v letu vere in skozi misijon zaživimo in si vzkliknemo: &raquo;VSE TO JE RES!&laquo; Preko milostne prisotnosti na&scaron;ega brata Jezusa Kristusa bomo kot ena družina bratov in sester &ndash; BOŽJIH OTROK &ndash; posku&scaron;ali odpreti vse svoje življenje razodetju žive Ljubezni. V pomoč nam Gospod po&scaron;ilja svojo besedo, zakramente, bližino misijonarjev in drug drugega. Na&scaron; ljubi Oče ve, koliko zmoremo njegovi otroci sprejeti in koliko potrebujemo, zato vas povabim, da se skupaj učimo od Njega in drug od drugega. Pa tudi apostol Pavel nas bodri: &raquo;In Kristusov mir naj kraljuje v va&scaron;ih srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj v vsem bogastvu prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi hvaležno iz srca prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu&laquo; (Kol 3, 15&ndash;17). In vse, kar nam je pripravljeno, naj bo v čast in slavo ljubemu Bogu, nam pa v večjo povezanost, veselje in posvečenje. &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; br. Jožko Smukavec, OFM Cap, misijonar &nbsp;https://zupnija-dob.rkc.si/index.php/content/display/1<![CDATA[Duhovna obnova 2016]]>