Uradne ure in maše ŽUPNIJSKA PISARNA: Odprta od ponedeljka do petka po večerni sveti maši (razen torka, ko so uraden ure po jutranji sveti maši, ali če ni drugače v nedeljo oznanjeno), v TOREK popoldan g. župnika ni doma. SV. MAŠE: Ob nedeljah ob 6.30, 8.00 in 10.00 uri. Ob delavnikih glej razpored maš! SV. SPOVED IN MOLITEV: Češčenje Najsvetejšega poteka na prvi in zadnji četrtek v mesecu eno uro pred večerno sveto mašo. Spovedovanje je vsak petek pol ure pred sveto mašo. KRŠČEVANJE: Vsako prvo nedeljo v mesecu, priprava po dogovoru (običajno na četrtek pred krstno nedeljo po sveti maši). CERKVENA POROKA: Prijavita se na začetku leta, da se z g. župnikom pogovorita o terminu in pripravah. Spodbujamo k Šoli za zakon. KRŠČANSKI POGREB: O smrti bližnjega obvestite duhovnika in pogrebno službo. Čimprej se oglasite v župnišču. O zvonjenju se pogovorite z g. župnikom, nato pa sami stopite do mežnarjev. Bodite fleksibilni kar se tiče ure pogreba, ker je župnijski urnik že z rednimi dogodki poln. https://zupnija-dob.rkc.si/index.php/content/display/56