Otroški pevski zborčekOtro&scaron;ki pevski zborček župnije Dob je bil na novo ustanovljen leta 2010. Sestavlja ga od 15 do 20 otrok, vse od pred&scaron;olčkov pa do 8. razreda. Vaje imamo enkrat tedensko, na njih pa je zelo živahno in vedno veliko domi&scaron;ljije. Da se sprostimo in postanemo dobre volje, se najprej pogovorimo o vseh mogočih stvareh, ki se nam dogajajo doma, v vrtcu, &scaron;oli. Včasih pa nam pomaga tudi to, da si predstavljamo, da je sončen dan, pa čeprav je deževen. Pravilnega dihanja se učimo z dihalnimi vajami, ko se spremenimo v veter, včasih v lahno sapico, včasih v pravi vihar. Različne ritmične spretnosti osvajamo s ploskanjem, na splo&scaron;no pa govorne sposobnosti urimo z vajami za izgovorjavo, ob katerih se zelo nasmejemo. Poleg spoznavanja in učenja novih pesmic, se na vsaki vaji igramo tudi igrice, vsi pa zelo radi preizku&scaron;amo klavinovo, kako lahko na vse mogoče načine in in&scaron;trumente, ki jih lahko nastavimo, zaigramo Kuža pazi. Vaje pa zaključimo z molitvijo. Včasih pa se odpravimo tudi na izlet, kamor s seboj vzamemo tudi na&scaron;e kitaristke Nežo Lopatič, Petro Cezar in Tejo Pra&scaron;nikar, pogledat in spodbujat pa nas pride tudi Kaja Grčar.&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tina Gro&scaron;elj https://zupnija-dob.rkc.si/index.php/content/display/64<![CDATA[Fotogalerija otroškega zborčka]]>