Rožmarinke Kaj bomo v skupini počeli, se člani dogovorimo in sestavimo plan za celo leto naprej, vendar se le-ta glede na različne situacije dopolnjuje. Pri načrtovanju upo&scaron;tevamo tudi interese, želje, nagnjenja, sposobnosti in potrebe članov skupine.&nbsp; Skupina &scaron;teje 18 -20 članic in članov, ki se preko celega leta srečujemo enkrat tedensko po dve &scaron;olski uri, pred nastopi pa večkrat. Srečanja so v učilnici župnije Dob, in sicer ob ponedeljkih ob16. uri. V skupini Rožmarin se zbiramo starej&scaron;i in mlaj&scaron;i, ki želimo del svojega časa preživeti v krogu prijateljev. Skupina je odprta in z veseljem sprejme vsakega novega člana. Leta 2005, ko je skupina začela delovati, si je izbrala svoj moto: srečanja in druženja naj bodo vesela, pestra in naj tudi drugim ljudem prinesejo kaj dobrega. Organizirana je v okviru župnijske Karitas Dob, člani pa smo tudi iz drugih župnij. &nbsp; Kaj počnemo? Učimo se novih pesmi in obujamo stare, pripravljamo recitacije, skeče, pogovarjamo se o aktualnih temah glede na čas leta, obiskujemo razstave, prireditve, z nastopi obiskujemo bližnje domove upokojencev, sodelujemo na festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu in na medgeneracijskem druženju v Če&scaron;minovem parku, hodimo na sprehode in izlete. Vsaj enkrat mesečno s petjem sodelujemo pri sveti ma&scaron;i . Ob tednu Karitas in za kulturni dan pripravimo v župniji prireditev, pri kateri aktivno sodelujemo, povabimo pa tudi veroukarje in druge nastopajoče. Sodelujemo pri organizaciji srečanj za starej&scaron;e farane. Ker pa je članov veliko, najraje prepevamo, saj takrat pridemo vsi do besede. Nastopi pa so vsem v veliko veselje, saj s tem skupina pokaže, kaj se je naučila, obenem pa tudi druge ljudi, ki se radi udeležujejo na&scaron;ih nastopov, razvedri in jim pripravi urico prijetne sprostitve. Namen na&scaron;ega druženja: - druženje starej&scaron;ih z namenom zmanj&scaron;evanja socialne izključenosti, - aktivno preživljanje časa, zbolj&scaron;evanje zdravja in počutja, učenje novih ve&scaron;čin, - medgeneracijsko sodelovanje,&nbsp; - vzpostavljanje in ohranjanje humanih medčlove&scaron;kih odnosov ter pomoči in solidarnost med člani skupine in do drugih ljudi, - ohranjanje in posredovanje kulturne dedi&scaron;čine domačega kraja in &scaron;ir&scaron;ega okolja, - vključevanje v skupnost z različnimi oblikami predstavitev dela skupine. Zato vas vse, ki bi se nam radi pridružili, vabimo, da pridete čim prej! &Scaron;e je čas in mesto med nami tudi za vas!&nbsp; Mojca Kerč https://zupnija-dob.rkc.si/index.php/content/display/65<![CDATA[Galerija Rožmarink]]>