Preskoči na vsebino
nalagam novice...

DAR ZA SVETO MAŠO IN DELO ZA NOVE DUHOVNE POKLICE

Slovenska škofovska konferenca je na nedavni seji povečala t. i. »dar« za sveto mašo s 17 € na 20 €; na podružnicah, za poročne in pogrebne svete maše pa z 19 € na 22 €. Slovenska Cerkev ima enega najvišjih štipendijev (priporočenih darov) za svete maše, ker nimamo drugače rešenega vprašanja vdrževanja duhovnikov. Darovi za sveto mašo so dejansko duhovnikova »plača«. Kljub temu da se vsi zavedamo, da daritev Jezusa Kristusa v evharistiji nima cene, ki bi jo lahko plačali, pa so vseeno priporočeni darovi za sveto mašo nek kompromis, dokler duhovnikovo delo ne bo drugače ovrednoteno s strani države oz. drugih organizacij.

To podcenjujoče in kritikastrsko vrednotenje duhovnikovega dela se danes že pozna pri številu duhovnih poklicev. Vsako leto ugasne nekaj majhnih lučk, ki predstavljajo duhovnike (župnike) znotraj vernega ljudstva. Nimamo več možnosti, da bi pokrivali vse župnije, zato bomo primorani župnije združevati oz. ukinjati. To je, seveda, zadnja in za vse najslabša možnost, ki pa je zelo realna, in se z župnijami, ki postajajo soupravljane s stani sosednjega župnika, na nek način že izvaja. Učinkovit odgovor, ki se poraja na vprašanje duhovnih poklicev, je med drugim tudi na novo ovrednotiti vprašanje poklicanosti v župnijskih oz. drugih občestvih. To pomeni, da poklicev več ne delimo na bolj ali manj ugledne, bolj ali manj zaželjene, in s tem bolj ali manj spodbujane, ampak se potrudimo skupaj z otroki razpoznavati, kam jih Bog kliče, in jim pri tem stojmo ob strani. Tako smo lahko prepričani, da se bo duhovni poklic lažje razvil in posvetil.

župnik Jure