Preskoči na vsebino
nalagam novice...

ČEŠČENJE PRED NAJSVETEJŠIM V ČETRTEK ZVEČER IN REDNO SPOVEDOVANJE

Slovenski škofje že dolgo spodbujajo tedensko češčenje Najsvetejšega zakramenta. V naši župniji smo se pred Jezusom v svetem Rešnjem Telesu zbirali na prvi četrtek, pa včasih na zadnji četrtek, pri šmarnicah vsak dan, v oktobru med rožnovensko pobožnostjo, na veliko soboto ob obiskovanju Božjega groba, na celodnevno in celonočno češčenje. Zdi se, da je to kar nekaj češčenja, vendar še vedno nismo zadostili želji škofov. Zato bomo s 1. februarjem uvedli redno tedensko češčenje Najsvetejšega. Okuse glede načina molitve pred Jezusom je nemogoče zadovoljiti. Zdi se mi dobra rešitev ta, ki skuša upoštevati želji po organizirani in vodeni molitvi ter po tišini. Tako bosta na prvi in zadnji četrtek molitvi skupni in govorjeni, na ostale četrtke pa bo vsak zase tiho molil. Vsak četrtek se bo pobožnost pred svetim Rešnjim Telesom začela ob 17:30. Izkoristimo ta milostni čas.

Prav tako se mi zdi pomembno, da se bolje organiziramo, kar se tiče prisotnosti spovednika za prejem svete spovedi v spovednici v župnijski cerkvi. Res je, da cerkvena zapoved govori o nujnem, vsaj enkrat letnem prejemu zakramenta svete pokore. Mnogi se spovedujete dvakrat letno: pred božičem in veliko nočjo. Nič od tega pa ni idealno. Za poglobljeno duhovno življenje je nujno potrebno, da Bog kot Usmiljeni Oče pride v našo zavest in nas preko tega zakramenta stalno vzgaja. Zato spodbujam vse, da bi se spovedovali redno, temeljito in ponižno. Redno pomeni enkrat mesečno. Zato bo spovednik na voljo vsak petek med 17:30 in 18h. Prav tako bo pogosteje na voljo spovednik od drugod. V nedeljo, 4. 2., bo tako v dopoldanskem času na voljo jezuit, p. Lojze Markelj.

župnik