Preskoči na vsebino
nalagam novice...

VISOKA JUBILEJA PODRUŽNICE SV. KANCIJANA

Tako knjiga »Zgodovina župnije Dob skozi stoletja« Staneta Stražarja kot tudi zadnja izdana knjiga o sakralni dediščini župnije Dob »Znamenje« nam ohranjata dve pomembni letnici.

Prva je 21. december 1309. To je datum prve omembe svetišča, posvečenega oglejskim mučencem, sv. Kancijanu in tovarišem, ki so ga izvorno pripisovali vasi Brezje. Pred približno mesecem dni je bilo 710 let prve omembe. Datuma posvetitve prve cerkve verjetno ne bomo nikoli našli, lahko pa se malce opremo na »Drobtinice iz preteklosti soseske Škocijan v dobski župniji«, ki jih je zbral in leta 1911 izdal dobski kaplan Leopold Podlogar. Tam beremo: »Kdaj se je zgradila v Škocijanu prva cerkvica na čast oglejskih mučencev, se najbrže ne bo dalo nikdar dognati. Ime svetnikov, kakovost okolice po natori in spomenikih nam daje zagotovilo, da je stala tu ena prvih cerkva našega okraja, in doba nje zgraditve sega v začetek pokrščevanja ljudstva, ki je bilo v tem kraju naseljeno. Kako se ji je godilo v starih časih, ne vemo; reči pa smemo, da se je gradila pod vplivom oglejskih znanilcev sv. vere in da je doživela in preživela hude čase.«

Druga obletnica sega v leto 1771, ko je bila dokončana in posvečena današnja podružna cerkev, ki bo naslednje leto slavila 250 let. Stara se je začela od starosti sesedati in Škocjanci so ob izdatni pomoči župnije Brdo, župnijske cerkve v Dobu in župnika za 1802 goldinarjev zgradili sedanjo cerkev ob že stoječem zvoniku, ki je bil postavljen leta 1730, in tako letos slavi 290 let.

Nekako vmes, med obema obletnicama, ter ob okrogli obletnici zvonika se bomo slovesno zahvalili za vse obletnice na škocjansko žegnanje, v nedeljo, 23. 8., ko bo med nas prišel g. nadškof Stanislav Zore.

Že danes pa lahko molimo za blagoslov priprave in praznovanja.